zondag 15 april 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 15 april 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Kand. J.W. Bassie, Groningen
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 230
Welkom en mededelingen
intochtslied Psalm 65: 1, 2
Votum en groet
We zingen: Psalm 18: 9
Lezing van het Gebod .
We zingen: Psalm 32: 1, 2
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
We lezen: Psalm 51
We lezen: 2 Korinthe 12: 9-10
We zingen: Psalm 51: 1, 5
Verkondiging .
We zingen: Gezang 423
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
slotlied Gezang 437
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Open Doors

Open Doors steunt Christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en Christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse Christenen betrekken bij de Vervolgde Kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk