zondag 21 januari 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 21 januari 2018 14:00 uur

Thema: Nabetrachting Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Tim van der Weide
Thema:Nabetrachting Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris