zondag 16 september 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 16 september 2018 9:30 uur

Thema: Doopdienst

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Doopdienst
Liturgie
Lied voor de dienst : Gezang 44 : 1 en 3
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 100 : 2 en 4
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Sela: Ik zal er zijn
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Hillsong: In U weet ik wie ik ben
Doopformulier
We zingen: Gezang 334: 1 en 3
Vragen beantwoorden
Kinderen mogen naar voren komen
Bediening Doop
Gebed
We zingen: Trinity: Ik wens jou...
We lezen: Mt.9: 1 -13 en Mt.11: 16 - 19 en 25 - 30
We zingen: Gezang 47 : 2 en 3
Preek .
We zingen: Opwekking 599
Gebed
Collecte
We zingen: Gez. 416:1,2 en 3 (nieuwe liedboek)
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Hoop voor Albanië

Hoop voor Albanië is al meer dan twintig jaar actief in Albanië. De stichting heeft als doel om de minderbedeelden, armen en zwakken van de Albanese samenleving te helpen. Zij doen dit in het groot. kijk bijvoorbeeld naar het enorme bouwproject in Korcë. Zij hebben daar een bejaardenhuis gebouwd, voor demente en hulpbehoevende bejaarden. Maar zij doen dat ook vaak in het klein, voor één gezin of persoon. Zij proberen altijd de lokale bevolking, kerken en organisaties in te schakelen en vooral ondersteunend aan het werk te gaan. Zij steunen ook een aantal permanente projecten en initiatieven.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk