zondag 11 november 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 11 november 2018 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst : Gez. 457 : 1 en 2
Welkom
We zingen: Ps.121:1 en 2
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Opw.798
Wetslezing .
We zingen: Ps.19:3 en 5
Gebed
We lezen: Lc.4:1 - 13 en Jac. 1: 12 - 17
Collecte
We zingen: Ps.19:6
Preek .
We zingen: ELB 316:1 en 3
Formulier en Avondmaalsviering
We zingen: Ps.116:1 en 6
Dankzegging en voorbede
We zingen: ELB 167:3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Binnenlands perspectief (ex-)gedetineerden

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Er wordt veelal gedacht, dat noodhulp alleen in acute situaties gedaan wordt. Vaak is dat zo. Maar de realiteit is ook dat noodhulp in een land als Zuid-Sudan langdurig nodig is. De situatie in dit land is verschrikkelijk: iedereen heeft honger. De nood lijkt alleen maar groter te worden. Vooral de ondervoeding bij kinderen is een groot probleem. Met name de toestand bij kinderen onder de vijf jaar is heel slecht. De producten op de markt zijn enorm duur en schaars geworden. De Soedanezen kunnen de prijzen voor voedsel niet betalen. Ze proberen geld te verdienen met het snijden van gras of het verkopen van houtskool, maar dit betaalt er weinig. Het is in en intriest dat hele gezinnen soms dagen geen eten hebben omdat ze het niet kunnen kopen. Het probleem "de nood" word dus uiteindelijk alleen maar groter. Door ondervoeding worden veel kinderen ziek. Ze komen daarom naar de Medair kliniek waar ze direct doorverwezen worden naar het voedingsprogramma van Medair. Dagelijks worden daar ook nieuwe patiëntjes opgenomen in de kliniek. Zwangere vrouwen hebben het extra moeilijk en pasgeboren baby's hebben vaak ondergewicht. Gelukkig kan Medair noodhulp bieden.