zondag 13 januari 2019
09:30 uur
Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 13 januari 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling: Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 457 : 1 en 3
Welkom
We zingen: Ps.89:1
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Ps.86:1 en 4
Wetslezing .
We zingen: Opw. 488
Gebed
We lezen: 1 Kor.13 en Joh.21: 15 - 17.
Collecte
We zingen: Ps. 25: 4 en 7
Preek .
We zingen: ELB 203:1 en 3
Formulier.
We zingen: Gez. 440:1
Avondmaalsviering .
We zingen: Ps.116:1 en 6
Dankzegging en voorbede
We zingen: ELB 289: 1 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Vrienden van De Hoop - Het belang van hulp

Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die verstrikt zijn geraakt in de duistere wereld van de prostitutie.Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten heel vaak zeggen: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet.” De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuwe leven

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Avondmaalscollecte: TEAR - Hulp aan boerenfamilies in Syrië
Na zeven jaar oorlog is Syrië kapotgeschoten, verscheurd en lamgelegd. De voedselproductie staat stil, honger en ziekten liggen op de loer. Als het érgens nacht is geweest, is het in dit land. Tegelijk gebeurt er iets heel bijzonders: boerenfamilies keren terug naar West-Syrië. Ze hebben veel kennis over duurzame landbouw en willen weer voedsel gaan verbouwen. Maar er is ook een probleem: hun zaaigoed, gereedschap, schuren en kassen zijn beschadigd of verloren gegaan. Ze staan met lege handen! Samen met u willen we daar verandering in brengen: We willen 200 boeren voorzien van materialen waarmee ze weer voedsel kunnen verbouwen! Met een bedrag van € 300,00 kunnen we één boerenfamilie weer voedsel laten verbouwen.