zondag 21 oktober 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 21 oktober 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 343: 1 en 3
Welkom en mededelingen
We zingen: ELB 125:1,2 en 3
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Ps. 86: 1 en 4
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Ps.139: 8 en 9
We lezen: Rechters 6: 1 - 4 en 11 - 26
We zingen: Gez.95:1 en 3
Preek .
We zingen: Gez.292: 1 en 2
Collecte
Dankzegging en voorbede
Slotlied Ps. 118:5
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Tweede collecte: Kerk