zondag 5 augustus 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 5 augustus 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris