zondag 25 november 2018
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 25 november 2018 9:30 uur

Thema: Laatste zondag van het kerkelijk jaar/ Eeuwigheidszondag

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Johanna van der Weide
Thema:Laatste zondag van het kerkelijk jaar/ Eeuwigheidszondag
Mededeling:Koffie na de dienst
Bijlagen
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris