zondag 9 september 2018
16:00 uur

Kerkdienst zondag 9 september 2018 16:00 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Bijlagen
Locatie: Nij Tjaerda Damwald, Badhuisweg, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Zending
Tweede collecte: Avondmaalscollecte