zondag 15 juli 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 15 juli 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. T.R.A. Simonides, Birdaard
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris