zondag 27 mei 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 27 mei 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. E. v.d. Veer, Ferwert
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris