zondag 13 december 2020
09:30 uur

Kerkdienst zondag 13 december 2020 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Henk Hoogeveen
Bijlagen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte