vrijdag 14 april 2017
09:30 uur

Kerkdienst Goede Vrijdag

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud gebouwen