donderdag 10 mei 2018
09:30 uur

Hemelvaartsdag

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Van Akker, Morra
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 434
Welkom en mededelingen
Intochtslied : Psalm 118, vers 9 en 10
- Stil gebed en Votum en Groet
We zingen: Gezang 235
Gebed
We zingen: ELB 140
We lezen: Lucas 24: 36-52. 1 Petrus 3, 8-10
We zingen: Gezang 234
Verkondiging .
We zingen: ELB 411
Dankgebed en voorbede
We zingen: psalm 68 : 1 en 10
Collecte
slotlied gezang 444
Zegenbede
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk